Včelaři Kojetín

21.04.2019 18:22
27.01.2019 16:38
Zápis z členské schůze ZO včelařů Kojetín konané 25. ledna 2019 v restauraci Na hrázi v Kojetíně   Jednání bylo přítomno 27 členů z 38, schůzi řídil Mojmír Večerka, Jan Válek a Jaroslav Brabec          Program...
27.01.2019 16:22
Zápis z jednání výboru ZO včelařů Kojetín konané 15. ledna 2019 v Restauraci Morava v Kojetíně   Jednání byli přítomni členové výboru Mojmír Večerka, Radovan Dvouletý, Jan Válek a Jaroslav Opluštil. Výbor byl tedy v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 stanov usnášeníschopný.   Program...
13.03.2015 10:27
    Naše  základní  organizace  sdružuje ve své členské  základně včelaře z města Kojetín a obcí Uhřičice, Měrovice nad Hanou, Křenovice, Popůvky a Kovalovice.       K 27.1.2019 má ZO ČSV 38 řádných členů a...

Kontaktujte nás

Sestavuji aktuální kalendář ...

Kontakt

Český svaz včelařů z.s., pobočný spolek Kojetín Kovalovice č.34
Kojetín III
752 01
Administrátor, správce webu:
Mojmír Večerka
mob. 608179311
vcelarikojetin1@seznam.cz