Horké informace

Zápis z jednání výboru 15_8_2016.pdf (275,4 kB)

 

Celoroční schéma tlumení varroázy

www.beedol.cz/varroaza/

 

Upozornění pro všechny včelaře ZO Kojetín:  

Veterinární správa vydala dne 17.3.2015 nařízení Č. j. SVS/2015/026632-G k sezónnímu  preventivnímu přeléčení včelstev v roce 2015.  Nedodržení nařízení může být penalizováno.  Celé znění nařízení si mohou členové prostudovat v odkazech uvedených níže.     Kromě nařízení tam najdete i výňatek z metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace  v roce 2015 pro chovatele včel.   

 ( Naštěstí nejsme vyjmenováni mezi okresy kde je  povinné jarní přeléčení).      

 

Mimořádná veterinární opatření - varroáza

www.vcelarstvi.cz/files/metodicke_pokyny/264305839-1-narizeni-varroaza-1-.pdf

 

Výtah z Metodiky kontroly zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015

www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2015/vytah-z-metodiky-kz-2015.pdf

Kontakt

Český svaz včelařů z.s., pobočný spolek Kojetín Kovalovice č.34
Kojetín III
752 01
Administrátor, správce webu:
Mojmír Večerka
mob. 608179311
vcelarikojetin1@seznam.cz