Výborová schůze 15.1.2019

27.01.2019 16:22

Zápis z jednání výboru ZO včelařů Kojetín

konané 15. ledna 2019 v Restauraci Morava v Kojetíně

 

Jednání byli přítomni členové výboru Mojmír Večerka, Radovan Dvouletý, Jan Válek a Jaroslav Opluštil. Výbor byl tedy v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 stanov usnášeníschopný.

 

Program jednání:

 

1. Organizace členské schůze dne 25.1.2019

2. Zajištění místa pro výroční členskou schůzi

3. Zajištění občerstvení

4. Výběr měli a záznamu o léčení

5. Přijetí nových členů ZO Kojetín

 

 

Ad1. Výbor schválil navržený program členské schůze

 

Ad2. Výbor schválil organizační pokyny pro úspěšný průběh členské schůze

 

Ad3. Jan Válek informoval o zajištění místnosti

 

Ad4. Předseda určil jednotlivá vystoupení na výroční členské schůzi

 

Ad5. Výbor jednohlasně přijal za členy ČSV ZO Kojetín přítele Vojtěcha Berčíka, přítele Jakuba Dvouletého a přítelkyni Janu Kvíčalovou

 

 

 

 

 

V Kojetíně dne 15.1.2019

 

Mojmír Večerka

Radovan Dvouletý

Jan Válek

Jaroslav Opluštil

 

Kontakt

Český svaz včelařů z.s., pobočný spolek Kojetín Kovalovice č.34
Kojetín III
752 01
Administrátor, správce webu:
Mojmír Večerka
mob. 608179311
vcelarikojetin1@seznam.cz