Plán činnosti  ZO ČSV Kojetín na rok 2017

Leden
·výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO
·konání Výroční členské schůze ZO 20. 1. 2017
·každý včelař ZO zajišťuje ve svých včelstvech odběr vzorků měli
·odevzdání vzorků měli příteli Vršeckému
·odevzdání požadavků na léčivo v roce 2017
·odevzdání záznamu o léčení za rok 2016
·výdej nových záznamů o léčení na rok 2017
 
Únor
·čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
·všichni členové ZO nahlásí stanoviště na OŽP MÚ Kojetín, termín – 28.2. 2017
 
Březen
·výbor ZO vyhodnotí výsledky odebraných vzorků měli a bude informovat členy o přeléčení přípravkem formidol M1AER v kombinaci s fumigací
·čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
·průběžná aktualizaci webových stránek ZO Kojetín
·konec března první prohlídka včelstev – vložení stavebních rámků
 
Duben
·jarní prohlídky
·každý včelař ZO předá informace SMS zprávou o vyzimovaných včelstvech příteli Večerkovi na mob. 608 179 311  - do 29. 4. 2017
 
Květen
·samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
·Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem
 
Červen
·vyzvednutí léčiva formidol a gabon u přítele Vršeckého
·samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
·I. medobraní
·ošetření včelstev kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol), termín - po vytočení medu
 
Červenec
·samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev
·II. Medobraní
·plánovaná výměna matek
·ošetření včelstev gabonem od 20. 7. 2017 nejpozději 10.82017 – ponechat 30 dnů, uschovat a následně odevzdat příteli Vršeckému
 
Srpen
·vyzvednutí léčiva varidol u přítele Vršeckého
·ošetření včelstev gabonem nejpozději do 10. 8. 2017
·práce ve včelách, dokončení medobraní
·příprava včelstev na zimu, redukce medníků a plodiště - zakrmení včelstev
·duplicitní ošetření kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol)
konání členské schůze podklady na dotace 1. D. + hlášení o počtech včelstev a stanovišť do ústřední evidence
 
Září
·výbor ZO zajišťuje podání žádosti o dotaci 1. D.
 
Říjen
·Včelaři zajišťují podzimní léčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (2x Fumigace) od 10. 10. 2016
·práce ve včelách, příprava stanovišť na zimu
 
Listopad
·konání členské schůze s výplatou dotace 1. D. – stanovení komisí na VČS
 
Prosinec
·přítel Dvouletý, přítelem Kratochvíl a přítel Kotek společně se včelaři zajišťují doléčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (Aerosol)
·výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti
výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO na leden dalšího roku

 

Kontakt

Český svaz včelařů z.s., pobočný spolek Kojetín Kovalovice č.34
Kojetín III
752 01
Administrátor, správce webu:
Mojmír Večerka
mob. 608179311
vcelarikojetin1@seznam.cz